Sonore Audio

Consultancy


Cock van der WeidenTijdens beursen en shows wordt Cock van der Weiden van Sonore Audio regelmatig om advies gevraagd.

Ook bij de mensen thuis wordt Cock regelmatig geconfronteerd met sets waarover de eigenaar eigenlijk helemaal niet tevreden is. Sets die vele duizenden Euro's hebben gekost blijken thuis slecht te klinken. Vaak zijn mensen bij het kopen van een set overweldigd door indrukken van merknamen, opgeklopt marketinggeswets of slinks door de verkoper gekozen muziekfragmenten die bij een demo altijd goed klinken.

Maar eenmaal thuis geplaatst klinkt het helemaal niet zo goed als verwacht. De reden dat het thuis niet optimaal klinkt kan heel veel oorzaken hebben.

Veel van deze oorzaken zullen we op deze pagina beschrijven, zodat u zelf een groot deel van de problemen kunt verhelpen.

Een andere optie is om Cock van der Weiden in te huren voor een audioconsult. Cock zal dan samen met u op zoek gaan naar de oorzaken en, belangrijker nog, een haalbare oplossing proberen te vinden. Belangrijk is in ieder geval dat u tevreden bent over uw set. Muziek betekend immers veel voor u en het moet dan optimaal worden weergegeven.

Om dit alles te bereiken heeft Cock twee unieke meetinstrumenten, namelijk zijn oren. Nu hebben de meeste mensen natuurlijk 2 oren, maar die van Cock zijn toch wel bijzonder. Hij is in staat om elk gedeelte van het frequentiespectrum haarfijn te analyseren en te bepalen of er iets mis is. Daarnaast heeft Cock ook de gave om te kunnen onthouden wat hij heeft gehoord en dit af te zetten tegen een verandering in het geluid.

 

 

Onderstaand treft u een aantal punten waarbij Cock van der Weiden u, d.m.v. consultancy, een goed advies kan geven.

 

1. Duurkoop is zeker niet altijd een goede koop.

De redenatie dat als het duur is dan moet het wel goed zijn, is helaas lang niet altijd waar. Het marketingapparaat van veel merken werkt vaak heel goed, meestal beter dan de prestaties van de apparatuur. Niet dat moderne apparatuur technisch niet goed functioneert. Veel moderne apparatuur heeft veel betere specificaties dan apparatuur van 30 jaar geleden. Maar hoe komt het dan toch dat veel audioliefhebbers moeten concluderen dat die oudere apparatuur vaak veel beter klinkt, lees realistischer met veel meer betrokkenheid. Tegenwoordig staart men zich vaak blind op frequentiekarakteristieken. Die zijn meestal kaarsrecht tot ver buiten het menselijk gehoor. Muziek bestaat echter niet uit enkelvoudige tonen, maar uit een complex spectrum van vele verschillende tonen en harmonischen gelijktijdig. Faseverschuiving, tijdsdomein en harmonischen zijn veel belangrijkere begrippen dan een vlakke frequentiekarakteristiek. Als u oude apparatuur openmaakt ziet vaak dat veel minder componenten zijn gebruikt dan in moderne apparatuur. De gebruikte componenten waren op luistertechnisch niveau vaak van veel betere kwaliteit dan de moderne componenten.
Neem dan ook de tijd met het luisteren naar nieuwe apparatuur en luister bij een demo vooral naar eigen muziek die u goed kent.

 

2. Is de fase correct.

Het klingt zo simpel maar gaat toch vaak fout. Zelfs bij audioshows, waar je toch wat kennis en luisterkunde mag verwachten, komt het regelmatig voor dat speakers niet goed zijn aangesloten. Dit heet 'Ze staan uit fase'.

Het simpel omdraaien van de + en - op één of beide speakers heft dit probleem op.

 

3. Staan uw speakers goed geplaatst.

Ook dit klinkt eenvoudig, maar gaat in de praktijk heel vaak fout. Bij de demo staan speakers vaak op een hele andere manier opgesteld dan bij u thuis. Thuis staan ze vaak nier vrij van de muur, omdat dit niet kan of simpel omdat ander huisgenoten het niet op prijs stellen.
Toch kan er nog veel gewonnen worden door het, al is het slechts enkele centimeters, verplaatsen en verdraaien van de luidsprekers.
Als er bijvoorbeeld een kast tussen de speakers staat is het aan te raden de deuren hiervan dicht te doen tijdens het luisteren om een 'gat in het midden' te vermijden. Plaats de speakers ook nooit te ver uit elkaar. Homogeniteit van het geluid is waar u op moet letten en niet alleen op grote links rechtsverschillen om het stereo-effect groot te laten lijken.

 

4. De akoestiek van de luisterruimte.

Wellicht wel één van de lastigste onderdelen om te optimaliseren. In demoruimtes wordt voor het optimaliseren van de akoestiek vaak gebruik gemaakt van voorwerpen en aanpassingen die uw partner absoluut niet in de huiskamer gaat willen hebben. Vraag tijdens de demo welke maatregelen er zijn genomen en bepaal in hoeverre uw luisterruimte daarvan af wijkt.

Thuis kan er natuurlijk wel worden gespeeld met het plaatsen van planten, een vloekleed, dikkere gordijnen en of muurversierselen.

Sonore Audio kan u op dit punt ook adviseren.

 

5. Is uw stroomvoorziening op orde.

Ja natuurlijk zult u denken. Uw koelkast en tv functioneren immers prima. Inderdaad zal er wel zo rond de 230 V uit de muur komen. Maar helaas is dat meestal niet zo'n nette wisselspanning als u zou verwachten. Alle apparatuur veroorzaakt vervuiling op het lichtnet. Daarnaast zorgen externe bronnen zoals wifi, mobiele telefoons en allerlei andere draadloze verbindingen voor vervuiling door instraling op de netsnoeren en interlinks van uw hifi-installatie. Een goede netspanningskabel en stroomdoos kan een groot deel van deze problemen tegen gaan.

Tijdens diverse demonstraties hebben we de effecten van de verschillen in netkabels en stroomdozen al meerdere malen laten horen. Hierbij werden zelfs de meest kritische tegenstanders overtuigd. 

Ook hier geld weer. Thuis zelf uitproberen!!!

 

6. Matched uw speakerkabel met uw speakers en uw versterker.

Er zijn heel veel soorten speakerkabel in omloop met allemaal verschillende eigenschappen en klankeigenschappen.

Vaak wordt gezegd dat het flauwekul is dat je de verschillen kunt horen. Dit is echter niet waar. Ook een leek is in veel gevallen in staat deze verschillen te horen, als hij maar weet waar hij op moet letten.

Belangrijk is dat u luistert naar een kabel voordat u hem koopt. Of in ieder geval het recht heeft de kabel terug te brengen indien deze thuis niet lijkt te voldoen.

 

7. Matched uw interlink met uw componenten.

Net als bij de speakerkabel is het van belang dat uw interlink matched met uw componenten.

Wel is het zo dat de verschillen vaak moeilijker zijn waar te nemen dan bij de speakerkabel.

Ook hier geldt dat als u weet waar u op moet letten er in de nuances en reinheid van het geluid wel degelijk verschillen zijn waar te nemen.

Het is het belangrijk dat u zelf luistert naar een kabel voordat u hem koopt. Of in ieder geval het recht heeft de kabel terug te brengen indien deze thuis niet lijkt te voldoen.

Wellicht heeft u in uw kennissenkring audioliefhebbers die interlinks hebben die u kunt uitproberen.

 

8. Is uw phono-apparatuur wel goed op elkaar afgesteld.

Veel audioliefhebbers hebben het vinyl weer herontdekt. En als alles goed is afgesteld en gestemd dan klint vinyl vaak beter dan een digitale opname.

Maar daar zit nu net de valkuil. Alles moet wel goed zijn afgestemd. Het afstellen van een naald is vakwerk. Een millimeter te ver naar voren of achteren of naar links of rechts gedraaid kan desastreuze gevolgen hebben voor uw geluid. En helaas ook voor uw kostbare vinyl.

Ook de match tussen de interlink, het element en de phonotrap is crusiaal. 

Cock van der Weiden heeft jarenlange ervaring in het vinylsegment. Hij kan u op dit punt zeker helpen.

 

9. Kan uw speaker worden geoptimaliseerd.

Is het filter dat in bijna elke luidspreker aanwezig is wel optimaal afgestemd? Helaas blijkt maar al te vaak dat zelfs in de meest dure speakers geen optimale componenten worden gebruikt en/of dat het filter niet de juiste werking heeft. Met name in speakers in het gebied van 1000 tot 25000 euro wordt vaak een compromis gemaakt tussen kosten en opbrengst. De speakerunits zijn vaak in orde maar het filter bestaat uit lage kwaliteit componenten of verkeerde waardes. Ook de interne bekabeling van de luidsprekerkast is vaak aan een compromis onderhevig. Bovenstaande wil absoluut niet betekenen dat speakers per definitie slecht klinken. Maar het kan vaak met wat ingrepen wel een stuk beter.

Sonore Audio kan u op dit punt goed advies geven.